En nu JIJ Coaching en Trainingen voor Bedrijven en Workshop

Coaching voor Bedrijven

Ik ben pestexpert en Trainer Omgaan met Pesten. Door mijn eigen ervaringen met gepest worden en mijn uitgebreide kennis over pestproblematiek ben ik gespecialiseerd in dit onderwerp en weet ik ook hoe belangrijk het is om pesten op de werkvloer meer onder ieders aandacht te brengen. 

Pesten op de werkvloer is namelijk een serieus probleem en kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten voor de betrokken medewerker.

Jaarlijks zijn ruim een half miljoen medewerkers slachtoffer van pesterijen, waarvan 800.000 structureel (bron: TNO). Een kwart van de werknemers geeft aan dat ze ooit wel eens gepest zijn door collega’s of leidinggevenden.

Het gaat dan niet over plagerijen, maar over bijvoorbeeld uitschelden, intimidatie, buitensluiten en het achterhouden van belangrijke informatie.

Pesten op de werkvloer resulteert in zo’n 4 miljoen extra verzuimdagen per jaar en een kostenpost voor werkgevers van zo’n € 900 miljoen.

En dan hebben we het alleen over loondoorbetaling, extra kosten zoals kosten voor vervanging, re-integratiekosten, juridische kosten etc. zijn hier niet inbegrepen.

Het taboe op pesten op de werkvloer moet doorbroken worden. Het is een serieus probleem dat vaak niet als zodanig (h)erkend wordt. Voor veel volwassen pestslachtoffers is het lastig om toe te geven dat ze gepest worden, want “als volwassene wordt je niet gepest, dat is iets voor kinderen”. Slachtoffers schamen zich vaak en zoeken de schuld bij zichzelf.

Door de jaren heen heb ik veel mensen gesproken die slachtoffer zijn van pesten op de werkvloer. Enkele citaten uit deze gesprekken:

“ik kwam iedere dag huilend thuis en voelde mij heel erg alleen op kantoor. Het pesten gaf mij enorm veel stress. Ik werd er erg onzeker en teruggetrokken door. Het zorgde er ook voor dat ik fysieke problemen kreeg: griep, voorhoofdsholteontsteking, migraine. Iedere week was het wel weer raak”

“Het pesten gebeurde geniepig, waardoor ik begon te twijfelen aan mijzelf. Mijn gehele zelfvertrouwen was weg, kon niet meer slapen en had nachtmerries, kon niet meer eten, had haaruitval, hyperventilatie en werd al misselijk als ik ’s ochtends naar kantoor ging en zijn auto op de parkeerplaats zag staan. Van een zelfverzekerde vrouw met een toppositie binnen een groot bedrijf ben ik in een paar jaar teruggegaan naar een bang vogeltje op de bank dat geen beslissing kan maken over de meest simpele dingen, zoals wat te eten ’s avonds. Achteraf heb ik mij pas beseft dat het daadwerkelijk pestgedrag was waardoor dit gebeurd is”.

“Het ergste vond ik nog wel dat ik totaal geen support kreeg, niet van mijn collega’s en ook niet van mijn leidinggevende en de rest van het management. Ik heb wel gesprekken gehad met de bedrijfsarts, maar die kon ook niet veel doen. Uiteindelijk heb ik maar eieren voor mijn geld gekozen en heb ik een andere baan gezocht. Ik heb wel tot op de dag van vandaag moeite om mensen te vertrouwen”

Word jij gepest?

Belangrijkste tip is om het te bespreken met iemand die je vertrouwt, dat lucht vaak al op. Dat kan met een collega of leidinggevende zijn, maar denk ook aan de bedrijfsarts, vertrouwenspersoon, partner of goede vriend(in).

Geef duidelijk aan wat het met je doet en hoe je je daardoor voelt. Kijk ook of een gesprek met diegene die jouw pest mogelijk is, dit kan in aanwezigheid van de persoon die je in vertrouwen hebt genomen. Waarom gedraagt deze persoon zich zo en wat is de onderliggende reden? Neem weer de regie terug over je eigen leven!

Wordt jouw collega gepest?

Als je het vermoeden hebt dat jouw collega gepest wordt, ga dan het gesprek aan. Spreek je vermoeden uit en toets of dat klopt. Vervolgens kunnen jullie samen het gesprek aangaan met de collega die pest.

Op het moment dat je daadwerkelijk een duidelijke pestsituatie ziet, geef dan meteen aan dat je dit gedrag niet binnen jullie team tolereert. Laat het niet groter worden en grijp meteen bij het meest kleine incident in.

Wat kan ik voor jou doen?

Een tweedaagse training voor leidinggevenden over ongewenst gedrag op de werkvloer. Onderwerpen die aan bod komen zijn: 
○ Beleid eigen organisatie t.a.v. ongewenst gedrag op de werkvloer.
○ Ongewenst gedrag op de werkvloer algemeen.
○ Groepsdynamiek en de daarbij behorende rollen.
○ Eigen normen en waarden.
○ Unconscious bias.
○ Aanpak ongewenst gedrag op de werkvloer.

Ook geef ik op maat gemaakte kennissessies, workshops en individuele coaching. Onderwerpen kunnen zijn:
○ Verschil tussen pesten en plagen
○ De verschillende rollen binnen het pesten
○ Welke vormen van pesten komen het meeste voor?
○ Wat zijn de gevolgen van pesten?
○ Wat zijn de verplichtingen van de werkgever?
○ Wat kun je doen als je gepest wordt?
○ Wat kun je doen als jouw collega gepest wordt?

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden en laten we samen dit taboe doorbreken en medewerkers een veilige werksfeer bieden!